Gratis verzending vanaf 50,-

Gouda bierhoofdstad van Europa

Gouda, stad van kaas en stroopwafels. Tenminste, dat is het beeld dat kleeft aan de stad. Een duik in de geschiedenisboeken en men weet wel beter. Vroegere stadsgenoten zeiden het al: 'Gouda is gefundeerd op bier'. Het is niets teveel gezegd.

In een tijd dat bier de nummer één volksdrank was, groeide de stad uit tot de grootste producent ervan in Europa. Geholpen door hun stadsgenoten, produceerden de honderden Goudse brouwers in de 15e en 16e eeuw tezamen iedere week duizenden liters bier, die tot ver buiten de stadsmuren werden vervoerd. Dankzij dit bier werd Gouda groter en rijker dan ooit tevoren.

Vandaag de dag zijn de sporen van deze bijzondere geschiedenis grotendeels uitgewist. De miljarden liters Gouds bier zijn opgedronken, de brouwerijen zijn verdwenen, de bierschepen varen niet meer. Het maakt het verhaal alleen nog maar wonderbaarlijker.

Wat is er toch gebeurd met al die brouwerijen? Waarom zien we hier zo weinig van terug in de stad? En hoe slaagden die vroegere Gouwenaars er sowieso in zo succesvol te worden met hun bier? Vragen die dagelijks door ons hoofd gaan en waarvoor we graag diep in het vat duiken om ze te beantwoorden.

Goudoloog Remco van Gastel kampte hier ook mee en heeft - weliswaar met een heel andere aanpak - het prachtige boek Stad van bier erover geschreven. 

English 

Gouda, city of cheese and stroopwafels. At least, that is the image that sticks to the city. A dive into the history books and you know better. Former townspeople already said it: 'Gouda is founded on beer'. It's not too much to say.

At a time when beer was the number one popular drink, the city grew to become the largest producer of it in Europe. Aided by their fellow citizens, the hundreds of Gouda brewers in the 15th and 16th centuries together produced thousands of liters of beer every week, which were transported far beyond the city walls. Thanks to this beer, Gouda became bigger and richer than ever before.

Today, the traces of this special history have largely been erased. The billions of liters of Gouda beer have been drunk, the breweries have disappeared, the beer ships no longer sail. It just makes the story even more amazing.

What happened to all those breweries? Why do we see so little of this in the city? And how did those former Gouwenaars manage to become so successful with their beer anyway? Questions that go through our heads every day and for which we like to dive deep into the barrel to answer them.

Gouda-logist Remco van Gastel was also concerned about this and - admittedly with a completely different approach - wrote this wonderful book about the City of beer (Stad van bier).

Sluiten (esc)

Hallo

Er is zoveel te doen in Gouda! Lees nu ons blog over de 15 leukste activiteiten en restaurants van Gouda.

Lezen

Leeftijdscheck

Ben jij 18 jaar of ouder? Kom dan binnen bij De Nieuwe Brouwerij.

Winkelwagentje

Je winkelwagen is momenteel leeg.
Nu winkelen